Právní upozornění

Tyto webová stránka a, kde to přichází v úvahu, mobilní aplikace tohoto nákupního centra jsou publikovány společností Klépierre Management, která je akciovou společností (société en nom collectif) se základním kapitálem ve výši 1 412 448 euro, která je registrovaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 562 100 214 a jejíž sídlo se nachází na adrese 26 boulevard des Capucines, CS 20062 - 75009 Paříž, Francie.
Telefon: +33 (0)1 40 67 54 00
Emailová adresa: ks_marketingdigital@klepierre.com
Komunitární DIČ: FR80562100214
Ředitel publikace: Elise Masurel
Hosting: hosting této stránky je poskytován společností Oxalide, která je zjednodušenou akciovou společností (a société par actions simplifiée) se základním kapitálem ve výši 267 400 euro, která je registrována v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem B 433 507 787 a jejíž sídlo je na adrese 25, boulevard de Strasbourg, 75010 Paříž, Francie. Telefon: +33 (0)1 75 77 16 50

FOTOGRAFIE

- Getty Images
- Shutterstock 

PODĚKOVÁNÍ 

Chorus
http://www.chorus.fr
32 rue des Jeûneurs
75002 Paris
+33 (0)1 86 95 86 45 

Charta ochrany osobních údajů

Všeobecné podmínky

#JustAsk

We answer
within one hour
on our facebook page

Ask your question
Opening hours
YOUR PLZEŇ PLAZA SHOPPING CENTER

Phone : 374 809 300

Top